Jótállási, kellékszavatossági változások 2022-től

2

2022. január 1-jével megváltoztak a jótállás és a kellékszavatosság szabályai hazánkban. A változások az árukra és a digitális szolgáltatásokat is érintik, ami azt jelenti, hogy a webáruházas, online kereskedelemre is hatással vannak. Az aktuális szabályozás a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendeletben található meg részletesen. Mutatjuk, hogy mit kell tudni a webáruházas kereskedelem szempontjából.

Jótállási, kellékszavatossági változások 2022-től

Kire vonatkoznak az új szabályok?

Az új jótállási és kellékszavatossági szabályok minden webáruházra vonatkoznak, melyek természetes személyeknek árusítanak árut, (akár digitális) szolgáltatásokat.

Hibás teljesítés vélelme megduplázódott

A hibás teljesítés talán az a terület, ahol a legnagyobb hatása lesz a szabályváltozásnak. Amíg korábban az eladást követően 6 hónapon belül észrevett, már az eladás pillanatában fennálló hiba esetén kellett az eladóknak szavatosságot vállalni az árukra, január 1-től azonban már 1 évre módosult ez az időszak. Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a vállalkozásnak kell bizonyítania az eladást követő 1 évben, ha a fogyasztó olyan hibát jelet, amely a teljesítés pillanatában fennállt, hogy ez a hiba a vásárlást követően keletkezett. A vásárlóknak nincs bizonyítási kötelezettsége ebben az időszakban. Természetesen akkor, ha megállapítható, hogy a hiba oka a nem rendeltetésszerű használat, akkor az eladónak nem kötelező azt javíttatni, cserélni.

Jótállás és szavatosság

A Kormányrendelet a jótállással és szavatossággal kapcsolatos teendőket, szabályokat is tartalmaz. Hazánkban a szavatossági jogok minden termékre érvényesek. A jótállások tekintetében megkülönböztethetünk három típust, a kötelező, az önkéntes és a gyártói jótállást. A kötelező jótállás minden kereskedőre és minden termékre ugyanúgy vonatkozik. Önkéntes jótállásról akkor van szó, ha a kereskedő a kötelező jótállásnál kedvezőbb jótállási feltételeket kínál. Az önkéntes jótállásra a reklámokban megjelenített feltételek is vonatkoznak.

A gyártói jótállás alatt azt értjük, ha a gyártó meghatározott áru tekintetében meghatározott időtartamra a tartósságra vonatkozó jótállást nyújt, ilyenkor a fogyasztó közvetlenül a gyártótól követelheti a tartósságra vonatkozó jótállás teljes időtartama alatt, hogy az áru hibáját javítsa ki, vagy az árut cserélje ki, a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályok szerint. A gyártó a fogyasztónak a tartósságra vonatkozó jótállási nyilatkozatban a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknál kedvezőbb feltételeket is biztosíthat.

Bármelyik jótállás is érvényes, a szabályok megegyeznek. Az eladónak saját költségén kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

A jótállási nyilatkozat

A jótállási nyilatkozatot a gyártó köteles a vásárlók rendelkezésére bocsátani, magyar nyelven, legkésőbb akkor, amikor a vásárló megkapja a termékeket. Ha a jótállási nyilatkozatban rövidebb jótállási idő van meghatározva, mint a reklámokban feltüntetett jótállási idő, akkor a reklámokban feltüntetett idő lesz a mérvadó, hiába nem szerepel a jótállási nyilatkozatban.

A jótállási nyilatkozatban fel kell tüntetni:

  • az arra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatot, hogy az áru hibás teljesítése esetén a fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti, e jogait a jótállás nem érinti;
  • a jótállásra kötelezett nevét és címét;
  • a fogyasztó által a jótállás érvényesítése érdekében követendő eljárást;
  • azon áru megjelölését, amelyre a jótállás vonatkozik és
  • a jótállás feltételeit.

Vissza a listába!