EU pályázatok vállalkozásoknak webáruház készítésére

4

Az Európai Unió számos projekt megvalósítását támogatja az uniós pályázatok segítségével. Az éppen aktuális program az Európa 2020 stratégia, aminek magyar megfelelője a Széchenyi 2020 program. Számos témában lehet pályázatokat benyújtani a Széchenyi program 2020 keretein belül, bejegyzésünkben azokra a pályázatokra fogunk koncentrálni, melyekkel lehet pályázni webáruház készítésére, weboldal készítésére.

EU pályázatok vállalkozásoknak webáruház készítésére

A program 10 operatív programmal rendelkezik, webshop készítés szempontjából a következő 2 operatív program releváns pályázati lehetőségeit fogjuk röviden megvizsgálni:

 • Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)
 • Vidékfejlesztési Program (VP)

A GINOP a magyar gazdasági növekedés ösztönzése miatt jött létre. Az operatív program egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a magyarországi foglalkoztatási ráta elérje a 75%-ot.

A VP célja a mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása, a környezet és a vidék fejlesztése, a vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása.

Kérje ingyenes ajánlatunkat webáruházának elkészítéséhez!

GINOP-3.2.2-8.2.4-16 Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása

Ki pályázhat?

Magyarország területén székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, szövetkezetek, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok és szövetkezetek fióktelepei, amelyek:

 • mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek
 • rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, amelybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele, továbbá
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt,
 • a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek,
 • képesek teljesíteni a mellékletekben részletezett műszaki-szakmai feltételeket.

Jogi forma szerint pályázhatnak:

 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
 • egyéni vállalkozók, egyéni cégek
 • szövetkezetek

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 121 Szociális szövetkezet
 • 123 Iskola szövetkezet
 • 124 Agrárgazdasági szövetkezet
 • 128 Foglalkoztatási szövetkezet
 • 129 Egyéb szövetkezet
 • 141 Európai részvénytársaság (SE)
 • 142 Európai szövetkezet (SCE)
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozó

Meddig lehet pályázni?

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 08-tól 2019. március 08-ig lehetséges. A pályázatok folyamatosan, a beérkezés sorrendjében kerülnek elbírálásra.

Mire lehet pályázni?

 • Vállalati CRM, értékesítés terület;
 • Gyártási terület;
 • Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés;
 • Kontrolling és döntéstámogatás;
 • Beszerzési, logisztikai terület;
 • Táv- és csoportmunka támogatás;
 • Pénzügyi, számviteli terület;
 • Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)
 • Internetes megjelenés (Vállalati portál);
 • Munkafolyamat-irányítási megoldás (workflow);
 • Elektronikus iratkezelési megoldás;
 • Tudásmenedzsment specializált megoldás;

GINOP-5.2.3-16 Fiatalok vállalkozóvá válása - Vállalkozás indítási költségeinek támogatása

Ki pályázhat?

A felhívásra csak kevésbé fejlett régiók (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat Dunántúl, Közép-Dunántúl) területén megvalósítani kívánt projektre irányuló támogatási kérelmek nyújthatók be.

 • A GINOP-5.2.2-14 programban résztvevő, 18-25 év közötti, Ifjúsági Garancia Rendszerben regisztrált fiatal, illetve felsőfokú végzettséggel rendelkező 25-30 év közötti pályakezdő álláskereső fiatal által létrehozott egyéni vagy társas vállalkozás.
 • Az üzleti terv jóváhagyását követően alakult vállalkozások pályázhatnak, nyújthatnak be támogatási kérelmet.
 • A GINOP-5.2.3-16 konstrukción belül csak azon vállalkozás vehet részt, amely bejegyzett székhelye ugyanabban a régióban van, mint amely régióban az alapítója GINOP-5.2.2-14 konstrukció keretében a képzéselvégzéséről kiállított tanúsítványokat megszerezte és ahol üzleti terve jóváhagyásra került.
 • a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülnek.

Jogi forma szerint:

Kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű alábbi gazdasági társaságok:

 • 113 - Korlátolt felelősségű társaság,
 • 117 - Betéti társaságok
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Meddig lehet pályázni?

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. október 03-tól 2018. október 04-ig lehetséges.

Mire lehet pályázni?

 • Előkészítési tevékenységek
 • Eszközbeszerzés
 • Eszközbérlés
 • Üzlethelyiség-bérlet vagy irodabérlet
 • Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások támogatását is:
 • Egyéb immateriális javak beszerzése
 • Piacra jutás támogatása
 • Képzéseken való részvétel
 • Tanácsadás igénybevétele
 • Anyagbeszerzés: a vállalkozás létrehozásához, működéséhez szükséges anyagbeszerzés.
 • Általános vállalatirányítási tevékenységek

VP6-19.2.1.-82-8.1.1-17 Helyi termékek előállításának és piacra jutásának támogatása

Ki pályázhat?

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 • Adószámmal nem rendelkező magánszemély (anm)
 • Őstermelő (ost)
 • Betéti társaság (117)
 • Korlátolt felelősségű társaság (113)
 • Egyéni vállalkozó (231)
 • Adószámmal rendelkező magánszemély (233)

Meddig lehet pályázni?

A helyi támogatási kérelem benyújtására 2018. január 02-től 2019. december 31-ig van lehetőség.

Mire lehet pályázni?

Változó, hogy mire írtak/írnak ki pályázatokat, település és fejlesztési cél függő!

 • Termék előállításhoz kapcsolódó eszközbeszerzés
 • Termelő és feldolgozó tevékenységhez kapcsolódó építési tevékenység
 • Kiszereléshez és értékesítéshez kapcsolódó eszközbeszerzés
 • Termék előállításhoz kapcsolódó gépbeszerzés
 • Kiszereléshez és értékesítéshez kapcsolódó gépbeszerzés
 • Marketing és reklámköltségek
 • Online megjelenés
 • Információs technológia fejlesztése
 • Kötelező nyilvánosság
 • Projektmenedzsment költségei
 • Műszaki ellenőr
 • Tervezői díjak

VP6-19.2.1.-82-8.1.3-17 Mikrovállalkozások multiplikátor támogatása

Ki pályázhat?

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 • Betéti társaság (117)
 • Korlátolt felelősségű társaság (113)
 • Egyéni vállalkozó (231)

Meddig lehet pályázni?

A helyi támogatási kérelem benyújtására 2018. január 02-től 2019. december 31-ig van lehetőség.

Mire lehet pályázni?

Változó, hogy mire írtak/írnak ki pályázatokat, település és fejlesztési cél függő!

 • Eszköz és gépbeszerzés
 • Szoftverek, programok
 • Marketing és reklám költségek
 • Kötelező nyilvánosság költsége
 • Projektmenedzsment
 • Jogi költségek

Kérje ingyenes ajánlatunkat webáruházának elkészítéséhez!

Vissza a listába!