Webáruházak gyakori ÁSZF hibái az elállási joggal kapcsolatban

2

Több fogyasztóvédelmi végzést és vármegyei kormányhivatal végzést is átnézve adunk egy összefoglalót, hogy a webáruházak milyen hibákat követnek el az ÁSZF-be az elállási joggal kapcsolatban. A bírság elkerülése érdekében a lenti pontok alapján érdemes átnézni a webshop ÁSZF-et és a hiányzó dolgokat pótolni.

 • A vásárlót 14 naptári napon belül gyakorolható elállás jog illeti meg.
 • A vásárló bármilyen okból és indoklás nélkül elállhat a vásárlásától.
 • Ha a vállalkozás a tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, akkor az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik.
 • Az elállási határidő a termék átvételével kezdődik, nem pedig a webáruház általi feladásával.
 • A webáruház vásárló köteles az árut haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által az áru átvételére meghatalmazott személynek átadni.
 • A távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is, tehát nem csak a termék árát, hanem a szállítás díját is.
 • Legyen az ÁSZF-ben egy elállási minta, amit a vásárlónak le is kell tudnia tölteni.
 • Ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni.
 • Elállás esetén a fogyasztót a termék visszaküldésének a költsége terheli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költségek viselését.
 • A fogyasztó csak az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
 • A fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon kell a webáruháznak visszatérítenie.

Vissza a listába!