Webáruház bejelentési kötelezettsége az önkormányzat jegyzőjénél

2

Alkalmazott jogszabályok

 • a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009 (IX.29.) Korm. rendelet
 • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
 • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

A kereskedelmi tevékenység formáját a kereskedő maga választhatja meg.

A kereskedelmi tevékenység formája lehet:

 • üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység,
 • mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység,
 • bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység,
 • vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység,
 • közterületi értékesítés,
 • közvetlen értékesítés,
 • üzleten kívüli kereskedelem,
 • csomagküldő kereskedelem,
 • automatából történő értékesítés.

Kereskedelmi tevékenységet bejelentés alapján vagy működési engedély alapján lehet végezni. Bizonyos termékkörök forgalmazása esetén elegendő a bejelentés, más esetekben viszont elengedhetetlen a működési engedély.

A kizárólag üzletben forgalmazható (működési engedély köteles) termékek:

 • a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények;
 • az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
 • állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
 • fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló kormányrendelet szerinti játékos pirotechnikai termékek, valamint a kis és a közepes tűzijáték termékek kivételével, az ott meghatározott feltételekkel;
 • növényvédő szerek és hatóanyagaik;
 • nem veszélyes hulladék;
 • Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag.

Fenti termékek kizárólag jogerős működési engedély birtokában forgalmazhatók!

Bejelentés köteles tevékenység minden olyan termék forgalmazása, amely nem tartozik a kizárólag üzletben forgalmazható termékek közé.

Tehát amennyiben nem működési engedélyhez kötött termékeket szeretne forgalmazni, a webáruház nyitás bejelentési köteles tevékenységnek minősül.

Benyújtandó dokumentumok:

 • bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység bejelentésére/módosítására/megszüntetésére vonatkozó bejelentés
 • nem a kérelmező tulajdonában levő üzlet esetén az üzlet használatának jogcímét igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
 • haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
 • közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
 • üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység esetén vásárlók könyve hitelesítésre
 • külön engedély, amennyiben az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet 2. melléklete szerinti terméket kíván forgalmazni
 • képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás (közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni)

Eljárás megindítása:

A kitöltött nyomtatványt és a mellékleteket a kereskedelmi tevékenység székhelye szerinti jegyzőhöz kell benyújtani, a tevékenység megkezdését megelőzően.

Eljárási díjak:

 • új bejelentés esetén 3000,- Ft, melyet illetékbélyeg formájában kell befizetni
 • adatmódosítás/tevékenység megszüntetésének bejelentése illetékmentes

Eljárási határidők:

 • A bejelenést követően azonnal végezheti a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenységet.
 • A szakhatóságok a bejelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül hatósági ellenőrzést folytatnak le.
 • A kereskedő a bejelentő adatlap szerinti adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő változását az azt megelőző 8 napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Szeretne a jogszabályoknak megfelelő áruházat üzemeltetni?

Keressen minket és készítsünk együtt törvényes webáruházat!

Vissza a listába!