Webáruház impresszum kötelező tartalma, elemei

3

A legtöbb webáruház tulajdonos nincs tisztában azzal, hogy milyen kötelező elemeket kell feltüntetni egy webáruház impresszumában. A legtöbb esetben, ha egyáltalán van impresszum, akkor csak egy e-mail címet vagy telefonszámot tartalmaz, de ez nem felel meg a jogszabályi előírásoknak. Az elektronikus kereskedelmi törvényt megvizsgálva megtaláljuk a választ, hogy mit kell tartalmazni egy webáruház impresszumnak.

A törvény kimondja, hogy folyamatosan és könnyen hozzáférhető helyen kell megjelenítenünk a webáruházunkban a következő adatokat:

1. A szolgáltató neve

Kötelező feltüntetni a webáruházban a webáruházat üzemeltető cég nevét, egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó nevét, természetes személy esetén a személyi igazolványban szereplő nevét.

2. A szolgáltató székhelyét, telephelyét, ennek hiányában lakcímét

Cég, egyéni vállalkozás esetén a cégjegyzékben szereplő hivatalos székhely és telephely címét kell megjeleníteni. Magánszemély esetén a lakcímkártyán szereplő lakcímet kell feltüntetni.

3. A szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatokat

Webáruház esetén érdemes egy e-mail címet létrehozni a vásárlókkal való kapcsolattartásra, például ugyfelszolgalat[at]webaruhazunk[dot]hu vagy shop[at]webaruhazunk[dot]hu

Ügyfélszolgálati telefonszámot is itt jelenítsük meg a vásárlókkal való könnyebb kapcsolattartás érdekében.

4. A szolgáltatót nyilvántartásba vevő hatóság

Cég esetén a nyilvántartásba bejegyző bíróság vagy hatóság megnevezését, és a szolgáltató nyilvántartásba vételi számát kell feltüntetnünk.

5. Adószám

A webáruház üzemeltetőjének adószámát (cég és egyéni vállalkozásnak is van) is fel kell tüntessük.

6. Hatósági engedély

Ha a webáruház üzemeltető tevékenységének gyakorlása jogszabály alapján engedélyköteles, ezt a tényt az engedélyező hatóság megnevezésével és elérhetőségi adataival, valamint az engedély számával együtt fel kell tüntetni.

7. Kamara

Kereskedelmi és iparkamarai tagságunkat ebben a pontban tüntessük fel.

8. A webáruház tárhelyét szolgáltató cég adatai

A webáruház tárhelyét szolgáltató cég nevének, székhelyének és elérhetőségi adatainak is szerepelnie kell kötelezően egy webáruház impresszumában.

Milyen büntetésre számíthatunk, ha nem megfelelő webáruházunk impresszuma?

A webáruházban az impresszumot könnyen hozzáférhető helyen és módon kell megjeleníteni. Fontos, hogy az Általános Szerződési Feltételek részeként történő megjelenítés nem felel meg az előírásnak! Ha az impresszum bármelyik fenti kötelező eleme hiányzik, a fogyasztóvédelmi hatóság eljárást indíthat, és adott esetben fogyasztóvédelmi bírsággal sújthatja a webáruház üzemeltetőjét, melnyek mértéke 2017. január elsejétől megváltozott és jelentős mértékben nőtt, így kis- és középvállalkozások esetében 2 millió forint, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező (nem kkv) vállalkozás esetében a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-a, akár 500 millió forint is lehet.

Ha el akarja kerülni a bírságot, akkor webáruházát készítesse olyan céggel, ahol tisztában vannak az előírásokkal és odafigyelnek ezekre a dolgokra!

Kérje ajánlatunkat elérhetőségeink egyikén

Másolható impresszum minta

Cégnév: Minta Kft.
Cím: 1234 Város, Minta utca 123.
Telefon: 36 30 123 4567
E-mail: ugyfelszolgalat[at]mintawebshop[dot]hu
Internet: mintawebshop.hu
A céget bejegyző hatóság: Fővárosi Cégbíróság
Cégjegyzékszám: 12-34-567890
Adószám: 12345678-2-01
Hatósági engedély: 123456
Kamara: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK)
Tárhelyszolgáltató: Tárhely Szolgáltató Kft. (1234 Város, Minta utca 123., info[at]tarhelyszolgaltato[dot]hu)

A törvény

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

4. §32 A szolgáltató köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon legalább a következő adatokat közzétenni:
a) a szolgáltató nevét,
b) a szolgáltató székhelyét, telephelyét, ennek hiányában lakcímét,
c) a szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét,
d) ha a szolgáltató létrejöttét vagy tevékenysége gyakorlásának megkezdését jogszabály nyilvántartásba való bejegyzéshez köti, a szolgáltatót a nyilvántartásba bejegyző bíróság vagy hatóság megnevezését, és a szolgáltató nyilvántartásba vételi számát,
e) ha a szolgáltató tevékenységének gyakorlása jogszabály alapján engedélyköteles, ezt a tényt az engedélyező hatóság megnevezésével és elérhetőségi adataival, valamint az engedély számával együtt,
f) ha a szolgáltató az általános forgalmi adó alanya, a szolgáltató adószámát,
g) a szabályozott szakmák gyakorlásának körében:
ga) annak a szakmai érdek-képviseleti szervnek (kamarának) a megnevezését, amelynek a szolgáltató akár kötelező előírás alapján, akár önkéntesen tagja;
gb) a természetes személy szolgáltató szakképzettségének, illetve szakmai, tudományos fokozatának, valamint annak a tagállamnak a megjelölését, ahol ezt a szakképzettséget, illetve fokozatot megszerezte;
gc) hivatkozást a szabályozott szakma gyakorlásának a szolgáltató letelepedési helye szerinti államban alkalmazandó szakmai szabályaira, és az azokhoz való hozzáférés módjára,
h) a szolgáltató részére a tárhelyet biztosító, a 2. § l) pont lc) alpontjában meghatározott szolgáltató székhelyét, telephelyét, az elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét, kivéve, ha a szolgáltató részére nyújtott tárhelyszolgáltatás jellegéből adódóan ezek az adatok egyébként is megismerhetőek.

Vissza a listába!